هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

تماس با ما

ارسال پیامک به  500098210 

ارسال ایمیل  contact@iVote.bz

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus