هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

اخبار


درگیری لفظی هومن سیدی با یکی از خبرنگاران در نشست خبری

1397/06/15

در پایان جلسه نشست خبری «مغزهای کوچک زنگ زده» دو خبرنگار با هومن سیدی و محمود گبرلو مدیر جلسه درگیری لفظی پیدا کردند و سیدی هم در پاسخ گفت اگر به دنبال این هستید که بگویید فیلم من کپی است، باید بگویم بله من ازهمه فیلم های دنیا کپی کرده ام و اگر قرار است شما اینطور صحبت کنید، ماهم می توانیم از این نوع رفتارها داشته باشیم.
این فیلم کار پنجم هومن سیدی می باشد و تهیه کنندگی آن را سعید سعدی به عهده دارد .

پیش بینی های مرتبط


آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus