هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

فیلتر دسته بندی:

سقوط هواپیمای تهران سنندج
پنجشنبه 1397/01/02 - ساعت 01:00
56 : 40 : 12 : 26
ثانیه دقیقه ساعت روز
سیاست ایران در خاور میانه
پنجشنبه 1396/12/24 - ساعت 00:00
32 : 40 : 11 : 19
ثانیه دقیقه ساعت روز
استاندارد های خودروسازی ایران
يکشنبه 1396/12/20 - ساعت 00:00
15 : 40 : 11 : 15
ثانیه دقیقه ساعت روز
آتش سوزی های اخیر پایتخت
چهارشنبه 1396/12/09 - ساعت 00:00
43 : 40 : 11 : 04
ثانیه دقیقه ساعت روز
دلایل آلودگی هوای تهران
سه شنبه 1396/12/08 - ساعت 00:00
04 : 40 : 11 : 03
ثانیه دقیقه ساعت روز
راهکارهای موثر برای مقابله با
دوشنبه 1396/12/07 - ساعت 00:00
12 : 40 : 11 : 02
ثانیه دقیقه ساعت روز
کنوانسیون پالرمو
پنجشنبه 1396/12/03 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
نقش جوانان و بانوان در دولت
دوشنبه 1396/11/30 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
مذاکرات صلح سوریه
يکشنبه 1396/11/29 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
ریزگردها در خوزستان
يکشنبه 1396/11/29 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
فاجعه سانچی
يکشنبه 1396/11/15 - ساعت 12:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
سید حسن نصرالله
يکشنبه 1396/11/15 - ساعت 12:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus