هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

فیلتر دسته بندی:

شهرداری تهران
يکشنبه 1397/04/31 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
بحران در ایران
سه شنبه 1397/04/05 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
خروج آمریکا از برجام
يکشنبه 1397/03/27 - ساعت 12:12
مهلت نظرسنجی پایان یافته
اعتماد به روسیه
يکشنبه 1397/03/27 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
ریاست مجلس شورای اسلامی
پنجشنبه 1397/03/24 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
شهردار جدید تهران
دوشنبه 1397/03/21 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
لغو برجام
پنجشنبه 1397/03/17 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
افزایش قیمت خودرو
پنجشنبه 1397/03/17 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
حمایت از کالای ایرانی
جمعه 1397/03/11 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
خروج آمریکا از برجام
چهارشنبه 1397/03/02 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
افزایش قیمت مسکن
شنبه 1397/02/22 - ساعت 00:00
مهلت نظرسنجی پایان یافته
شهرداری تهران
پنجشنبه 1397/02/20 - ساعت 08:54
مهلت نظرسنجی پایان یافته

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus