هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

نتیجه رویداد


شورای امنیت

سوال نظرسنجی:

به نظر شما اصرار امریکا به مطرح شدن ناآرامی های اخیر ایران در شورای امنیت چه بوده؟

تعداد کل شرکت کنندگان: 22 نفر
گزینه درست :دامن زدن بیشتر به نا آرامی ها
  • دامن زدن بیشتر به نا آرامی ها 9 نفر

  • ایجاد ذهنیت منفی در میان کشور های عضو شورای امنیت 5 نفر

  • دخالت بیش از اندازه در امور داخلی ایران 8 نفر

نمودار نتایج
Avatar
احمد | 1396/11/25 - ساعت 21:42

گزینه ۱(پاسخ)


Avatar
Ershad | 1396/11/24 - ساعت 13:55

ایجاد ذهنیت منفی میان کشورهای عضو(پاسخ)


Avatar
abbas | 1396/11/24 - ساعت 10:46

گزینه 3(پاسخ)


Avatar
کاربر بی نام | 1396/11/26 - ساعت 09:54

ایجاد ذهنیت منفی میان کشورها ی عضو(پاسخ)


Avatar
p.m.afg | 1396/11/24 - ساعت 08:04

ایجاد ذهنیت منفی میان کشور های عضو (پاسخ)


Avatar
M.K.978789 | 1396/11/24 - ساعت 00:50

دامن زدن بیشتر به ناآرامی ها (پاسخ)


نظرات قبلی ....

پیش بینی های مرتبط


آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus