هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

لیست قرعه کشی ها


تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
03 : 46 : 20 : 60
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
27 : 46 : 20 : 60
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
43 : 46 : 20 : 29
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
36 : 46 : 20 : 29
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
55 : 46 : 20 : 359
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
39 : 46 : 20 : 359
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
31 : 46 : 20 : 120
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
32 : 46 : 20 : 120
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
قرعه کشی انجام شده
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
29 : 46 : 20 : 90
ثانیه دقیقه ساعت روز

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus