هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

لیست قرعه کشی ها


تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
35 : 16 : -1 : 240
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
28 : 16 : -1 : 240
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
27 : 16 : -1 : 209
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
24 : 16 : -1 : 209
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
17 : 16 : -1 : 179
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
18 : 16 : -1 : 179
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
18 : 16 : -1 : 300
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
48 : 16 : -1 : 300
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
قرعه کشی انجام شده
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
46 : 16 : -1 : 270
ثانیه دقیقه ساعت روز

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus